> Family TRIBOLA NEO

TRIBOLA NEO LED 9W WHITE 830 IP65 2

234054

Applications

Despachos

Despachos

Aulas

Aulas

Salas blancas

Salas blancas

Retail

Retail

Hogar

Hogar

Grandes Superficies

Grandes Superficies

Hoteles

Hoteles

Restaurantes

Restaurantes

Cuidado de la salud

Cuidado de la salud

SKU data sheet

Model data sheet

234054896700,9667834453.000K/4.000KVTBlancoSI/YES/OUI/SIMØ75